article 001

مقایسه اواپراتور Direct Expansion با Flooded در چیلرهای تراکمی

در چیلرهای تراکمی با اواپراتور انبساط مستقیم Direct Expansion مبرد در داخل لوله ها و آب درون پوسته جریان دارد در حالی که در چیلر تراکمی با اواپراتور Flooded (مستغرق یا همان غرقابی) مبرد در پوسته انبساط می یابد و آب درون لوله ها گردش دارد. این الگوی جریان در اواپراتور Flooded  باعث می شود که ظرفیت و نسبت بازده انرژی (EER[2]) بیشتر باشد زیرا در این حالت اختلاف دمای مبرد در حال جوش درون پوسته و آب سرد خروجی از لوله های چیلر کمتر از F˚3 می باشد. در مقابل در یک اواپراتور Direct Expansion تفاوت دمای تبخیر مبرد و آب سرد خروجی از پوسته بین F˚8 تا F˚10  است. بدیهی است که با یک کمپرسور مشابه و دمای خروجی یکسان برای آب سرد، دمای تبخیر در سیستم Flooded در مقایسه با سیستم  Direct Expansion  بالاتر است.

در اواپراتور فلودد، مبرد که از قسمت زیرین وارد پوسته شده با گرفتن حرارت از آب جاری در لوله ها ، تبخیر شده و بدین ترتیب مبرد گازی از قسمت بالای پوسته خارج و مبرد مایع همچنان در قسمت پایینی پوسته جمع شده و برای تبخیر شدن، حرارت را از آب جاری در لوله ها می گیرد.

article 001 pic 01

در اواپراتور DX برعکس حالت قبل، مبرد وارد لوله ها شده و از سمت دیگر خارج می شود و همزمان آب وارد پوسته شده و حرارت خود را از جداره لوله ها به مبرد مایع ورودی می دهد تا مبرد بتواند تبخیر شود.

article 001 pic 02

 

در سیستم Direct Expansion برای اینکه از برگشت مایع به کمپرسور جلوگیری شود دمای گاز فوق داغ مکش توسط تروتلینگ TXV در 10˚F تا 15˚F  ثابت نگه داشته می شود. در سیستم  Flooded  مبرد درون پوسته به جوش آمده تبخیر شده و از بالای اواپراتور با دمای حدود 3˚F  تا  5˚F خارج می شود. این کاهش در دمای گاز فوق داغ مکش سبب افزایش بازده ظرفیتی کمپرسور می شود.

بعلاوه در طراحی سیستم های  Direct Expansion برای اینکه از برگشت روغن به کمپرسور هم در حالت  Full-load و هم در حالت Reduced load اطمینان حاصل شود، سرعت جریان در لوله بیشتر در نظر گرفته می شود و این سبب افزایش افت فشار در اواپراتور خواهد بود بلعکس در یک اواپراتور Flooded  افت فشار سمت پوسته بسیار کم است و در نتیجه ظرفیت مازادی که برای جبران افت فشار در اواپراتور در نظر گرفته می شود در طراحی  Flooded بسیار کمتر بوده و بطور کلی کمپرسوری که در یک سیستم Flooded کار میکند قادر به فراهم کردن ظرفیت بیشتری  نسبت به سیستم Direct Expansion است.

در چیلر با اواپراتور Flooded این اطمینان وجود دارد که تمام لوله های اواپراتور کاملا در مبرد در حال جوش مستغرق هستند در نتیجه بازده Full-load عالی و حتی در حالت Part-load بهتر خواهد بود زیرا در حالت Part-load نیز کل سطوح انتقال حرارت لوله های اواپراتور بکارگرفته می شود.اما در اواپراتور Direct Expansion به دلیل اینکه سرعت مبرد گازی در لوله ها ، جهت برگشت مناسب روغن باید به میزان مناسب حفظ شود. برخی از دسته لوله ها در شرایط Part-load  بسته می شوند. در نتیجه از کل سطح انتقال حرارتی حرارتی که در حالت Full-load مهیا است استفاده نمی شود و در مقایسه با اواپراتور Flooded در شرایط  Part-load نظیر، بازده کمتری دارد.

در یک اواپراتور Direct Expansion جریان آب داخل پوسته و بطور مورب روی لوله ها برقرار است و توسط بافل های عمودی هدایت می شود این جریان در مقایسه با جریان آب داخل لوله های یک اواپراتور Flooded افت فشار بیشتری دارد و در نتیجه چیلر های Flooded به پمپ های آب کوچکتر با مصرف انرژی کمتر نیاز دارند.

زمانی که دمای تبخیر مبرد کمتر از صفر درجه سانتی گراد می شود این خطر وجود دارد که آب درون لوله های مسی یخ زده و سیستم را دچار تخریب کند. لذا کنترل دبی آب و دما در چیلرهایی با اواپراتور فلودد حساسیت زیادی دارد.

 در چیلر فلودد باید حجم گاز مبرد بیشتر از چیلر DX خواهد بود زیرا مبرد مجبور است درون پوسته اواپراتور جمع شده و لوله های آب را احاطه کند. در نتیجه قیمت چیلر بالا می رود و یکی از مهمترین دلایلی که کمتر از این نوع چیلرها استفاده می شود همین بالاتر رفتن قیمت است.

به طور عمومی اواپراتور Direct Expansion برای ظرفیت های پایین و متوسط که راندمان دستگاه چیلر چندان مهم نیست و مسئله اصلی کم بودن هزینه اولیه است استفاده می شود. در حالی که با افزایش هزینه انرژی و لزوم کاهش مسئله global warning چیلر های با اواپراتور Flooded نه تنها در ظرفیت های بالا بلکه در ظرفیت های پایین و متوسط هم بیشتر عمومیت خواهند یافت. دریک مبدل Tube & Shell بخش قابل شستشو لوله ها می باشد. در نتیجه در اواپراتور Direct Expansion رسوب گرفتگی آب درون پوسته قابل رفع نیست اما در اواپراتور Flooded که آب درون لوله ها جریان دارد به راحتی، بدون نیاز به باز کردن اتصالات پایپینگ آب سرد، می توان در پوش ها ی مخزن اواپراتور را باز کرد و لوله ها را با برس های اتومات شست و بدین ترتیب از افت بازدهی سیستم به واسطه مقاومت رسوب در برابر انتقال حرارت جلوگیری کرد.

مقاله پیشین
تعریف COP ،EER و SEER در چیلرها
مقاله بعدی
کمپرسورهای گریز از مرکز (توربوکور) بدون روغن

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست