ارسال شده توسط modir

article 002

DNC (Dynamic Noise Control)

DNC مخفف کلمه Dynamic Noise Control بوده و به سیستم هوشمند و پویا جهت کنترل سروصدا در دستگاه چیلر اطلاق میگردد. این سیستم صدای تولید شده توسط چیلر را کنترل…
فهرست